Vrh E 22.11.2014

Holčička Eleanor, hladká ATG oranžová s bílou a kluk El Macho, hladký ATG oranžový, mamka: Barunka Teddy ze Šuamvy (hladká ATG), taťka: Walentýno Z Litovelskcýh luhů (us teddy)