vrh "CH" 11.6. 2015

MATKA mother: CHANELL BLUE BEE bílá (white) US TEDDY  Aa bb crcr ee P- SS

OTEC father: VENDELÍN OD ZAKOUŠE čoko bílý (choco white) US TEDDY aa bb Ccd EE P- ss

MIMI babies: US TEDDY

  CHARLOTTE holčička (sow) 94g oranž aguti bílá (orange agouti white)  ZŮSTÁVÁ  (stayś home)

  CHELSEA holčička (sow) 96g čoko (choco) PRODANÁ (sold) paní Dáša Nedomová

  CHEYENNE kluk (boar) 118g čoko (choco)  PRODANÝ  (sold) Evča Škrabalová

  CHEEROKE kluk (boar) 93g čoko (choco) PRODANÝ (sold) Evča Škrabalová

  CHUCK kluk (boar) 87g čoko (choco) PŘEDBĚŽNĚ ZAMLUVENÝ Míša Patková Chs Od Zakouše (reservation)