Vrh Y 6.4. 2016

matka: Karotka Teddy ze Šumavy (bílá, č.o.)

otec: Monk Z Grafitu (oranžová kalifornec s bílou)

 

Porod v 19:30 vše v pořádku

 

1. krémový hladký kluk 90g narozen mrtvý

2. Yukon krémový us teddy kluk 77g - zůstává do chovu (nakonec prodaný)

3. Yorika zlatá s bílou hladká ATG holčička 80g - prodaná do chovu paní Koudelkové z Prahy

4. Yankee oranž s bílou hladký ATG kluk 80g - prodaný Čížkovi Praha

miminka